MENU

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA KANDYDATÓW DO MUSICALU PIOTRUŚ PAN

DOTYCZY OSÓB ZGŁOSZONYCH NA LISTĘ KANDYDATÓW do 30.06.2022 r. 

Terminy i zasady naboru 
według następującego planu:

a) przesłuchania wokalne
10 września, 10:00-16:00
11 września, 10:00-13:00
 
W obu terminach Nabór prowadzony będzie dwuetapowo:
- etap pierwszy (wszyscy Uczestnicy) – praca z instruktorami w grupach, sprawdzenie predyspozycji słuchowych
- etap drugi (wybrani Uczestnicy) – prezentacje indywidualne (wokalne / wokalno-aktorskie)
 
b) audycja taneczna
10 września 2022, od 15:00 do 17:00 – etap pierwszy (I grupa); 17:30-19:30 (II grupa) od– nauka krótkiej choreografii z instruktorem w grupach, sprawdzenie predyspozycji ruchowo-rytmicznych,
11 września 2022, od 14:00 – etap drugi (wybrani Uczestnicy) – indywidualne prezentacje taneczne.
 
Dokładne harmonogramy pierwszego etapu wraz z listami Uczestników zostaną zamieszczone na stronie Organizatora, najpóźniej dwa tygodnie przed terminem Naboru.

Regulamin udziału w projekcie do pobrania TUTAJ
Załącznik 1   Załącznik 2Materiały do etapu drugiego:

Tytuły piosenek - pobierz
Dialog Piotrusia i Wendy - pobierz


Uczestnicy wybrani w drodze Naboru do udziału w musicalu zostaną poinformowani o tym przez Organizatora drogą telefoniczną za pośrednictwem rodzica/ opiekuna prawnego, do dnia 15 września 2022 roku.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
 
 
 

Realizacja   Virtualnetia.com