MENU

Zapraszamy dzieci i młodzież, w towarzystwie rodziców, dziadków, nauczycieli czy wujostwa do udziału w organizowanych specjalnie dla nich muzycznych przedsięwzięciach edukacyjnych.  Świat muzyki jest przebogaty, tak jak i nasze „edukacyjne menu”. Szukajcie w nim odpowiedzi na pytanie: „Co jest grane w Filharmonii?”.
W ramach licznych projektów edukacyjnych realizujemy projekt „AKADEMIA MUZYKI”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgie 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Więcej o projekcie AKADEMIA MUZYKI >>

Wir laden alle Kinder und Jugendlichen, begleitet von ihren Eltern, Großeltern, Lehrern sowie Onkeln und Tanten zur Teilnahme an diesem ganz besonderen, eigens für sie umgesetzten Bildungsprojekt ein. Gerade die Welt der Musik ist ganz außergewöhnlich vielfältig, ebenso wie unser reichhaltiges Bildungsangebot. Begebt euch gemeinsam auf eine spannende Reise und sucht nach Antworten auf die Frage: „Was ist denn nun los in der Philharmonie?“.
Im Rahmen unseres vielfältigen Bildungsangebots setzt das Zentrum für Künstlerische Bildung der Philharmonie Gorzów Wlkp. nun das Projekt „MUSIKAKADEMIE“ um, das aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Polen (Wojewodschaft Lubuskie) und dem Land Brandenburg 2007-2013, Klein- und Netzwerkprojektefonds der Euroregion „Pro Europa Viadrina“ gefördert wird.

Mehr über das Projekt „MUSIKAKADEMIE“ >>

Realizacja   Virtualnetia.com