MENU

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA NA STANOWISKO MUZYKA ORKIESTROWEGO; THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS FOR THE POSITION OF AN ORCHESTRAL MUSICIAN; SKRZYPCE TUTTI, VIOLIN TUTTI

SKRZYPCE TUTTI
VIOLIN TUTTI

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA NA STANOWISKO MUZYKA ORKIESTROWEGO WIOLONCZELA tutti ; THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS FOR THE POSITION OF AN ORCHESTRAL MUSICIAN Cello tutti

WIOLONCZELA TUTTI
CELLO TUTTI

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA NA STANOWISKO MUZYKA ORKIESTROWEGO; THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS FOR THE POSITION OF AN ORCHESTRAL MUSICIAN:KONCERTMISTRZ OFG; CONCERTMASTER;

KONCERTMISTRZ OFG
CONCERTMASTER
Realizacja   Virtualnetia.com