MENU

PARKING

Wśród obiektów Centrum Edukacji Artystycznej-Filharmonii Gorzowskiej znajduje się wielopoziomowy parking na 400 miejsc parkingowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Virtualnetia.com   projektowanie stron internetowych