MENU

ZWROTY BILETÓW

Szanowni Państwo,
istnieje możliwość dokonywania drogą mailową zwrotu biletów zakupionych w kasie biletowej Filharmonii. Zwrot należności za bilet następuje na podstawie wniosku mailowego przesłanego na adres: bilety@filharmoniagorzowska.pl.


FORMULARZ ZWROTU BILETÓW

Imię *
 
Nazwisko *
 
Adres *
 
Numer telefonu *
 
Numer rachunku bankowego *

Adres e-mail *

Załącznik nr 1 - skan biletów
Załącznik nr 2 - dowód zakupu

>FORMULARZ ZWROTU BILETÓW<

OŚWIADCZENIA RODO *
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska w Gorzowie Wlkp., ul. Dziewięciu Muz 10; 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Celem zbierania danych jest zapewnienie prawidłowego realizowania zadań statutowych instytucji, w szczególności propagowanie kultury i zapewnianie dostępu do niej.
3. Każdej osobie, czyjej dane osobowe są lub będą przetwarzane przez CEA – FG  przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia pełnej obsługi widzów, w tym zwrotu biletów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dokonanie zwrotu biletu.
5. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy będzie to wynikało z umowy
6. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
7. CEA – FG  nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane  do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie, o ile była podstawą przetwarzania.

Realizacja   Virtualnetia.com