MENU

SPRZEDAŻ BILETÓW

SPRZEDAŻ i REZERWACJA BILETÓW W KASIE FILHARMONII GORZOWSKIEJ

Kasa biletowa:
czynna od wtorku do piątku  w godz. 12:00 -17:00 oraz godzinę przed rozpoczęciem  koncertu.

Rezerwacja biletów:
wtorek – piątek, godz. 12:00 -17:00,
tel. +48 95 73 92 708;  +48 95 73 92 712


CENY BILETÓW

Koncerty symfoniczne:

49 zł – bilet normalny / 40 zł – bilet ulgowy* / 35 zł - balkon

*Do korzystania z biletów ulgowych, za okazaniem stosownego dokumentu, uprawnieni są:
  • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • studenci do lat 26,
  • osoby, które ukończyły 60 lat,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby bezrobotne,
  • nauczyciele szkół artystycznych,
  • członkowie Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego z ważną legitymacją członkowską.

* Dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz dla dzieci do lat trzech zajmujących miejsce wraz z opiekunem wstęp jest bezpłatny.
 

Koncerty familijne:

20 zł – bilet ulgowy dla dziecka (do 16 lat)
30 zł – bilet normalny

120 zł – bilet rodzinny (dla 6 osób, w tym maksymalnie 2 dorosłych)*

* bilety rodzinne nie są objęte systemem sprzedaży on-line
i należy je kupować bezpośrednio w kasie Filharmonii
karta dużej rodziny

Koncerty kameralne:

35 zł - bilet normalny
30 zł - za okazaniem Karty Seniora


Koncerty specjalne:
Na koncerty i wydarzenia specjalne cena ustalana każdorazowo, w zależności od formatu artystów.

Bilety grupowe:
Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska prowadzi sprzedaż biletów dla grup zorganizowancyh, 
z upustem od regularnej ceny biletu:

20% - grupy od 20 do 40 osób
30% - grupy powyżej 40 osób

Kontakt w sprawie biletów grupowych:
tel. +48 95 73 92 708;  +48 95 73 92 712


WAŻNE INFORMACJE

1. Zamówione bilety należy wykupić w kasie w ciągu 5 dni od daty rezerwacji, ale nie później niż dwa dni przed datą koncertu.
Po tym terminie rezerwacje tracą ważność i wracają do sprzedaży.
2. Godzinę przed wydarzeniem artystycznym kasa prowadzi sprzedaż biletów w pierwszej kolejności na dane wydarzenie artystyczne.
3. Zwrotu biletu zakupionego w kasie można dokonać nie później niż godzinę przed rozpoczęciem koncertu.
4. W cenę biletu wliczone jest 8% podatku VAT.    


UWAGA! - Przed uczestnictwem w wydarzeniu odbywającym się w Filharmonii Gorzowskiej prosimy o zapoznanie się z aktualnymi
Zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi udziału w wydarzeniach organizowanych
w Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonii Gorzowskiej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS KONCERTÓW W CEA – FILHARMONIA GORZOWSKA

1. Zakupu biletów prosimy dokonywać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem koncertu.
2. Prosimy o zajmowanie miejsc najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem koncertu. Spóźnieni widzowie będą mogli wejść do sali koncertowej wyłącznie w przerwie lub w momencie wskazanym przez Organizatora koncertu.
3. Przed rozpoczęciem koncertu prosimy o wyłączanie telefonów komórkowych, zegarków i innych urządzeń emitujących sygnały dźwiękowe.
4. W Filharmonii obowiązuje całkowity zakaz fotografowania oraz rejestracji dźwięku i obrazu przez osoby do tego nieupoważnione.
5. Melomani przybywający na koncerty organizowane przez Filharmonię Gorzowską mogą korzystać z parkingu BEZPŁATNIE godzinę przed koncertem i pół godziny po koncercie.
6. Istnieje możliwość podwiezienia osób przybywających na koncert pod wejście główne CEA-Filharmonii Gorzowskiej, a następnie powrót i zaparkowanie pojazdu na parkingu Filharmonii.
7. Filharmonia zastrzega sobie prawo do zmian.Realizacja   Virtualnetia.com