MENU

FILHARMONIA GORZOWSKA REALIZUJE PROJEKT PN.: Raz, dwa, trzy, głos masz TY

Projekt "Raz, dwa, trzy, głos masz TY" zakłada realizację warsztatów dla dzieci w wieku 5-10 lat wykorzystujących nieszablonowe rozwiązania edukacyjne. Zajęcia będą opierały  się na kontakcie z improwizacją najpierw literacką, a następnie muzyczną. Uczestnicy poprzez inicjujące zabawę grafiki i wymyślanie prostych opowiadań, wspierani zabawami muzycznymi i ruchowymi, będą improwizować z wykorzystaniem nie tylko dostępnych podczas warsztatów instrumentów, ale przede wszystkim przy użyciu własnego głosu. Kontakt z improwizacją pomoże wprowadzać młodych słuchaczy w świat muzyki współczesnej, opierając się na naturalnej dziecięcej kreatywności. Do udziału w projekcie zaproszamy  grupy zorganizowane zarówno szkolne jak i przedszkolne. W realizacji projektu wezmą udział profesjonalni muzycy specjalizujący się w wykonywaniu muzyki współczesnej i improwizowanej oraz aktor i reżyser sztuk teatralnych dla dzieci. Wszyscy mają w dorobku wiele działań edukacyjnych dla różnych grup wiekowych.

Główną ideą projektu jest nauka improwizacji oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci. Uczestnicy warsztatów będą układać własne, drobne opowiadania na podstawie wybranych przez prowadzących książek, w których dominuje ciekawa warstwa graficzna. Opowiadania te będą następnie ilustrowane dźwiękowo przez zaproszonych do projektu profesjonalnych muzyków. Podczas warsztatów dzieci będą miały możliwość muzykowania wraz z prowadzącymi. Zajęcia będą połączeniem inspirowanych grafiką improwizacji: najpierw literackiej, a następnie muzycznej, wspieranych zabawami muzycznymi i ruchowymi. Dzięki temu dzieci spotkają się ze światem współczesnej sztuki obrazu i dźwięku. Kontakt z improwizacją, ułatwiony poprzez inicjujące zabawę grafiki i wymyślanie prostych opowiadań (w prostszej wersji dla młodszych dzieci - opisów ilustracji), pomoże wprowadzać młodych słuchaczy w świat muzyki współczesnej, opierając się na naturalnej dziecięcej kreatywności. Dzięki warsztatom słuchacze poznają również nietypowe, "eksperymentalne" dźwięki i brzmienia wybranych instrumentów oraz ludzkiego głosu. Ponadto, podczas realizowanych w ramach zadania zajęć dzieci nauczą się nazw i brzmienia poszczególnych instrumentów, z którymi przyjeżdżają na warsztaty muzycy, w miarę możliwości będą mogły  je dotknąć a nawet wydobywać dźwięk. Dodatkowo w zależności od potrzeb konkretnego warsztatu, dzieci będą miały do dyspozycji dziecięce instrumentarium perkusyjne lub instrumenty, które można wykonać samemu. Stałym elementem zajęć będą też zbiorowe improwizacje oraz dyrygowanie (w formie np. pantomimy) przez dzieci grupą innych dzieci.

Zapraszamy do udziału w warsztatach  dzieci w wieku 5-10 lat, przychodzące  na zajęcia w grupach szkolnych i przedszkolnych.
 

Realizacja   Virtualnetia.com