MENU

niedziela 25 marca 2018
19:00
MUZYKA I SACRUM
MUZYKA I SACRUM
KONCERT ORATORYJNY
kup bilet
Sekwencja Stabat Mater pochodzi z wieku XIII i przez długi czas wchodziła w skład kanonu liturgicznego. Odwołuje się ona do jednego z najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń – ukrzyżowania Jezusa Chrystusa na Wzgórzu Kalwarii, a jej przewodnim tematem jest rozpacz Matki – Maryi – nad losem ukochanego Syna. Temat ten, ujęty w ramy średniowiecznej poezji, w epokach późniejszych stał się źródłem niewyczerpanej inspiracji dla poetów, malarzy czy wreszcie kompozytorów; dzięki temu, poza kontekstem religijnym, nabrał cech głęboko humanistycznych, uniwersalnych. W dwudziestoleciu międzywojennym średniowieczną sekwencją zainteresował się Karol Szymanowski. Jego kantata Stabat Mater na troje solistów, chór mieszany i orkiestrę (1926), do tekstu współczesnego przekładu polskiego Józefa Jankowskiego, to niezwykle oryginalna kompozycja, choćby ze względu na wpływy folkloru góralskiego oraz archaizacje, którymi subtelnie przetykana jest impresjonistyczna tkanka dzieła. Niesie ono ze sobą również bardzo silny ładunek ekspresji, a jednocześnie, za sprawą prostoty środków wyrazu i przejrzystości faktury, sprzyja skupieniu słuchacza i kontemplacji.

WYKONAWCY:
Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej
Jacek Kraszewski / dyrygent
Barbara Żarnowiecka / sopran
Ewa Marciniec / alt
Jarosław Bręk / baryton
Chór Akademii Morskiej w Szczecinie
Sylwia Fabiańczyk-Makuch  / przygotowanie chóru, dyrygent

PROGRAM:
KAROL SZYMANOWSKI (1882-1937)
Stabat Mater na sopran, alt, baryton, chór mieszany i orkiestrę op. 53

Chór w repertuarze sakralnym a cappella

Koncert odbędzie się w Kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski
WSTĘP WOLNY

-------------------------------------

Dyrekcja Filharmonii zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, godziny i miejsca koncertu, wykonawców, programów oraz cen biletów.


Realizacja   Virtualnetia.com