MENU

piątek 23 lutego 2018
19:00
KONTRASTY I HARMONIE
KONTRASTY I HARMONIE
KONCERT SYMFONICZNY
kup bilet
Koncert rozpocznie Elegia na smyczki (1997) Marka Jasińskiego – kompozytora, dla którego źródłem inspiracji była przede wszystkim sfera sacrum; to ona, połączona z głęboką wiarą, naznaczała jego utwory specyficznym kontemplacyjnym kolorytem. Do tego nurtu twórczości kompozytora zalicza się m.in. Elegia, mająca charakter muzycznej refleksji na temat istnienia i doczesnego przemijania. Drugą kompozycją w programie jest Koncert na altówkę, klarnet i orkiestrę smyczkową (2017) Dawida Pajdzika – altowiolisty i kompozytora młodego pokolenia, na co dzień muzyka Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej. Sam twórca określa swój Koncert mianem ludowego kolażu muzycznego, w którym każda z trzech części odnosi się do korzeni (muzycznych) wybranych krajów, stając się ich twórczą interpretacją. Nawiązując do nurtu minimalizmu, kompozytor w jednym z motywów motorycznych odwzorował dźwięki regularnie wydawane podczas zabawy przez jego dwuletniego synka. Zwieńczeniem koncertu będzie wybitne dzieło uchodzącego za największego symfonika XX wieku Dymitra Szostakowicza. Mowa o V symfonii d-moll (1937), która, od czasu zakończonej półgodzinną owacją na stojąco prapremiery w Leningradzie jesienią 1937 roku, jest jedną z najbardziej znanych i chętnie wykonywanych symfonii na scenach całego świata.

WYKONAWCY:
Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej 
Jacek Kraszewski / dyrygent 
Aleksandra Demowska / altówka
Adam Eljasiński / klarnet 

PROGRAM: 
MAREK JASIŃSKI (1949-2010)
Elegia na smyczki

DAWID PAJDZIK (*1984)
Koncert na altówkę, klarnet i orkiestrę smyczkową

DYMITR SZOSTAKOWiCZ (1906-1975)
V symfonia d-moll op. 47

BILETY:
37,00 zł / normalny
30,00 zł / ulgowy
25,00 zł / balkon

-------------------------------------

Dyrekcja Filharmonii zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, godziny i miejsca koncertu, wykonawców, programów oraz cen biletów.

Realizacja   Virtualnetia.com