MENU

OFERTA PRACY

Klauzula niezbędna:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez CEA - Filharmonia Gorzowska zgodnie z przepisami:
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).”
 
Informacje o przetwarzaniu danych
 
  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska, ul Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wlkp. – więcej na stronie internetowej www.filharmoniagorzowska.pl
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@filharmoniagorzowska.pl.
  3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Filharmonii Gorzowskiej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do w celu prowadzenia rekrutacji.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.
  6. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Filharmonii Gorzowskiej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w Dyrektor Filharmonii ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
  7. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.
  10. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia.
 
Realizacja   Virtualnetia.com