MENU

« <  1 2 3 4   > »

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY / 9 LISTOPADA 2021 // ORCHESTRA AUDITIONS, 9 NOVEMBER 2021

Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego: TRĄBKA I GŁOS.
The Gorzów Philharmonic announces auditions for the position: TRUMPET SOLO.

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY / 9 LISTOPADA 2021 // ORCHESTRA AUDITIONS, 9 NOVEMBER 2021

Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego: ALTÓWKA TUTTI (na zastępstwo)
The Gorzów Philharmonic announces auditions for the position: VIOLA TUTTI (temporary replacement)

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY / 21 PAŹDZIERNIKA 2020 // ORCHESTRA AUDITIONS, 21 OCTOBER 2020

Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyków orkiestrowych: obój I/II oraz waltornia I 
The Gorzów Philharmonic announces auditions for the following positions: oboe I/II and horn I.

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY / 20 MAJA 2019 // ORCHESTRA AUDITIONS, 20 MAY 2019

Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyków orkiestrowych: II skrzypce tutti i kontrabas tutti oraz waltornia I 
The Gorzów Philharmonic announces auditions for the following positions: 2nd violin tutti, double bass tutti and horn I.

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY / 15 PAŹDZIERNIKA 2018 // ORCHESTRA AUDITIONS, 15 OCTOBER 2018

Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyków orkiestrowych: skrzypce tutti i kontrabas tutti oraz waltornia I. <br>
The Gorzów Philharmonic announces auditions for the following positions: 1st violin tutti, double bass tutti and horn I.
 

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY, 24 STYCZNIA 2018 - I WALTORNIA, KLARNET // ORCHESTRA AUDITIONS, 24 JANUARY 2018 - HORN I, CLARINET

Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania na stanowiska:

muzyk orkiestrowy – waltornia I / orchestra musician - horn I

muzyk orkiestrowy – klarnet I/II /   orchestra musician - clarinet I/II

Termin przesłuchań:  24 stycznia 2018 (środa)   /   Date: 24 January 2018 (Wednesday)

KONCERTMISTRZ / CONCERTMASTER - PRZESŁUCHANIA / AUDITIONS - 28 STYCZNIA 2017 / 28 JANUARY 2017

Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania na stanowisko:

skrzypce - koncertmistrz   /   violin - concertmaster
 
TERMIN PRZESŁUCHAŃ : 28 stycznia 2017 r. (sobota)   /   Date: 28 January 2017 (Saturday)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ !

ALTÓWKA / VIOLA - PRZESŁUCHANIA / AUDITIONS - 24 listopada 2016 / 24 November 2016

Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania na stanowiska:

muzyk solista lider - altówka   /   soloist - viola - leader

muzyk orkiestrowy – altówka   /   orchestra musician - viola
 
Termin przesłuchań : 24 listopada 2016 r. (czwartek)   /   Date: 24 November 2016 (Thursday)

KONTRABAS / WIOLONCZELA

PRZESŁUCHANIA MUZYKÓW DO ORKIESTRY FILHARMONII GORZOWSKIEJ / AUDITIONS OF MUSICIANS FOR THE GORZOW PHILHARMONIC ORCHESTRA

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania na stanowiska:    /   The Centre for Art Education - the Gorzow Philharmonic announces auditions for musicians at the following positions:
muzyk solista lider - kontrabas   /   soloist - contrabass - leader
and
muzyk orkiestrowy – wiolonczela   /   orchestra musician - violoncello
 
Termin przesłuchań : 26 września 2016 r.   /   Date: 26 September 2016 (Monday)
 

PRZESŁUCHANIA DO OFG / 28. 01. 2016

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska  ogłasza nabór muzyków do orkiestry na stanowisko muzyk instrumentów dętych: obój – II głos umiejętnością gry na rożku angielskim
« <  1 2 3 4   > »
Realizacja   Virtualnetia.com