MENU

   1 2 3 4   > »

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA NA STANOWISKO MUZYKA ORKIESTROWEGO; THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS FOR THE POSITION OF AN ORCHESTRAL MUSICIAN; Гожувська філармонія оголошує конкурс-прослуховування на посаду

OBÓJ I / II głos z obowiązkiem gry na rożku angielskim
OBOE I / II voice with the obligation to play the English horn
Гобой I / II голосу з обов'язковою грою на англійському валторні

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY FILHARMONII GORZOWSKIEJ; THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS FOR THE POSITION OF AN ORCHESTRAL MUSICIAN; Гожувська філармонія оголошує конкурс-прослуховування на посаду музиканта оркестру

SKRZYPCE TUTTI
Violin tutti
Скрипка tutti

PRZESŁUCHANIA DO OFG, 22 WRZEŚNIA 2022 OFG AUDITIONS, 22 SEPTEMBER 2022 KОНКУРС-ПРОСЛУХОВУВАННЯ ДО ОРКЕСТРУ, 22 ВЕРЕСЕНЬЯ 2022

Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego: SKRZYPCE TUTTI
The Gorzów Philharmonic announces auditions for the position of an orchestral musician: VIOLIN TUTTI
Гожувська  філармонія оголошує конкурс-прослуховування на посаду музиканта оркестру: Скрипка tutti

PRZESŁUCHANIA DO OFG, 21 WRZEŚNIA 2022 OFG AUDITIONS, 21 SEPTEMBER 2022 KОНКУРС-ПРОСЛУХОВУВАННЯ ДО ОРКЕСТРУ, 21 ВЕРЕСЕНЬЯ 2022

Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego: OBÓJ I / II GŁOS Z OBOWIĄZKIEM GRY NA ROŻKU ANGIELSKIM 
The Gorzów Philharmonic announces auditions for the position of an orchestral musician: OBOE I / II VOICE WITH THE OBLIGATION TO PLAY THE ENGLISH HORN
Гожувська  філармонія оголошує конкурс-прослуховування на посаду музиканта оркестру: ГОБОЙ I / II ГОЛОСУ З ОБОВ'ЯЗКОВОЮ ГРОЮ НА АНГЛІЙСЬКОМУ ВАЛТОРНІ

PRZESŁUCHANIA DO OFG, 30 czerwca 2022
OFG AUDITIONS, 30 june 2022
KОНКУРС-ПРОСЛУХОВУВАННЯ ДО ОРКЕСТРУ, 30 че́рвня 2022

Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego: SKRZYPCE TUTTI
The Gorzów Philharmonic announces auditions for the position of an orchestral musician: VIOLIN TUTTI
Гожувська  філармонія оголошує конкурс-прослуховування на посаду музиканта оркестру: Скрипка tutti

PRZESŁUCHANIA DO OFG, 11 MAJA 2022
OFG AUDITIONS, 11 MAY 2022
Kонкурс-прослуховування до оркестру, 11 травня

Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego: SKRZYPCE TUTTI
The Gorzów Philharmonic announces auditions for the position of an orchestral musician: VIOLIN TUTTI
Гожувська  філармонія оголошує конкурс-прослуховування на посаду музиканта оркестру: Скрипка tutti

PRZESŁUCHANIA DO OFG, 12 MAJA 2022
OFG AUDITIONS, 12 MAY 2022
Kонкурс-прослуховування до оркестру, 12 травня

Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego: FLET I/II  GŁOS z obowiązkiem gry na flecie piccolo
The Gorzów Philharmonic announces auditions for the position of an orchestral musician: FLUTE SOLO/TUTTI 
with the obligation to play the piccolo flute
Гожувська  філармонія оголошує конкурс-прослуховування на посаду музиканта оркестру: ФЛЕЙТА I / II ГОЛОС , oбовязкова вимога: гра на флейті – піколо

PRZESŁUCHANIA DO OFG, 31 MARCA 2022
OFG AUDITIONS, 31 MARCH 2022

Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego: TRĄBKA I GŁOS
The Gorzów Philharmonic announces auditions for the position of an orchestral musician: TRUMPET SOLO
 

PRZESŁUCHANIA DO OFG, 10 MARCA 2022
OFG AUDITIONS, 10 MARCH 2022

Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego: WIOLONCZELA TUTTI
The Gorzów Philharmonic announces auditions for the position of an orchestral musician: CELLO TUTTI
 

PRZESŁUCHANIA DO OFG, 24 LUTEGO 2022
OFG AUDITIONS, 24 FEBRUARY 2022

Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego: SKRZYPCE II TUTTI
The Gorzów Philharmonic announces auditions for the position of an orchestral musician: VIOLIN II TUTTI
 

   1 2 3 4   > »
Realizacja   Virtualnetia.com