MENU

PRZESŁUCHANIA DO OFG / 28. 01. 2016

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska  ogłasza nabór muzyków do orkiestry na stanowisko muzyk instrumentów dętych:
– obój – II głos umiejętnością gry na rożku angielskim

TERMIN: 
28 stycznia 2016, godz. 15:00

MIEJSCE: 
Sala Kameralna Filharmonii Gorzowskiej, ul. Dziewięciu Muz w Gorzowie Wlkp. 

WYMAGANIA:
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest złożenie / przesłanie wypełnionego kwestionariusza osobowego na adres: 
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ- FILHARMONIA GORZOWSKA
UL. DZIEWIĘCIU MUZ 10
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
z dopiskiem: „Przesłuchania Muzyków do Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej”.
lub drogą elektroniczną na adreskatarzyna.wieckowska@filharmoniagorzowska.pl

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 21 STYCZNIA 2016. DECYDUJE DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA DO ORGANIZATORA PRZESŁUCHAŃ.

INNE INFORMACJE:
Osoby, które przedłożą swoje zgłoszenie i zostaną  zakwalifikowane do przesłuchań, otrzymają od Organizatora informację  z potwierdzeniem udziału w przesłuchaniu najpóźniej do 25 stycznia 2016.

Przesłuchania będą dwuetapowe, przy czym I etap odbędzie się za kotarą. W czasie trwania I etapu – dla zachowania anonimowości – muzyk nie może stroić instrumentu, rozmawiać i czynić czegokolwiek, co ujawniłoby jego tożsamość.

Kolejność prezentacji zostanie ustalona w drodze losowania przed rozpoczęciem przesłuchania.

Komisja zastrzega sobie prawo do możliwości przerwania występu kandydata.  

Organizator przesłuchań zapewnia akompaniatora (strój fortepianu: 442 Hz). 

Decyzje Komisji Egzaminacyjnej, co do przebiegu przesłuchania i wyboru muzyków, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Filharmonia Gorzowska zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania.

Szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań – karta zgłoszenia, wymagany repertuar i materiały nutowe znajdują się w formie plików do pobrania na stronie www.filharmoniagorzowska.pl, w zakładce AKTUALNOŚCI – PRZESŁUCHANIA MUZYKÓW.

MATERIAŁY DO POBRANIA:
karta zgłoszenia
repertuar
nuty 

 

KONTAKT:
DZIAŁ ORGANIZACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ
T: 95 73 92 750
E:  katarzyna.wieckowska@filharmoniagorzowska.pl
   
Realizacja   Virtualnetia.com