MENU

PRZESŁUCHANIA DO OFG / 18.03.2015

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska  ogłasza nabór muzyków do orkiestry na stanowisko muzyk instrumentów smyczkowych: altówka tutti 
 
TERMIN: 
18 marca 2015 (środa), 15:00  
 
MIEJSCE: 
Sala Kameralna Filharmonii Gorzowskiej, ul. Dziewięciu Muz w Gorzowie Wlkp. 

WYMAGANIA:
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest złożenie / przesłanie wypełnionego kwestionariusza osobowego na adres: 
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ- FILHARMONIA GORZOWSKA
UL. DZIEWIĘCIU MUZ 10
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
z dopiskiem: „Przesłuchania Muzyków do Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej”.
lub drogą elektroniczną na adreskatarzyna.wieckowska@filharmoniagorzowska.pl

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 10 MARCA 2015. DECYDUJE DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA DO ORGANIZATORA PRZESŁUCHAŃ.

INNE INFORMACJE:
Osoby, które przedłożą swoje zgłoszenie i zostaną  zakwalifikowane do przesłuchań, otrzymają od Organizatora informację  z potwierdzeniem udziału w przesłuchaniu najpóźniej do 13 marca 2015.

Przesłuchania będą jednoetapowe.

Kolejność prezentacji zostanie ustalona przez Organiztora i podana do wiadmości Kandydatów. 

Organizator przesłuchań zapewnia akompaniatora (strój fortepianu: 442 Hz). 

Decyzje Komisji Egzaminacyjnej, co do przebiegu przesłuchania i wyboru muzyków, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Filharmonia Gorzowska zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania.

Szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań – karta zgłoszenia, wymagany repertuar i materiały nutowe znajdują się w formie plików do pobrania na stronie www.filharmoniagorzowska.pl, w zakładce AKTUALNOŚCI – PRZESŁUCHANIA MUZYKÓW.

MATERIAŁY DO POBRANIA:
karta zgłoszenia
repertuar
nuty  
Realizacja   Virtualnetia.com