MENU

PRZESŁUCHANIA DO OFG / 4.11. 2014

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska  ogłasza nabór muzyków do orkiestry na stanowisko muzyk instrumentów dętych:
–  flet – I głos
obój – II głos.

Przesłuchania odbędą się 4 listopada 2014 r. (wtorek) w siedzibie Filharmonii Gorzowskiej przy ul. Dziewięciu Muz w Gorzowie Wlkp. 

Osoby, które przedłożą swoje zgłoszenie i zostaną  zakwalifikowane do przesłuchań, otrzymają informację  o miejscu i godzinie egzaminu (planowana godzina rozpoczęcia przesłuchań - 10:00).

Organizator przesłuchań zapewnia akompaniatora (strój fortepianu: 442 Hz) 

Decyzje Komisji Egzaminacyjnej, co do przebiegu przesłuchania i wyboru muzyków są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Filharmonia Gorzowska zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania.

Wypełnione kwestionariusze osobowe prosimy przesłać na adres:
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ- FILHARMONIA GORZOWSKA
UL. DZIEWIĘCIU MUZ 10
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
z dopiskiem: „Przesłuchania Muzyków do Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej”.
lub drogą elektroniczną na adres: katarzyna.wieckowska@filharmoniagorzowska.pl

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 31 PAŹDZIERNIKA 2014 (DECYDUJE DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA DO ORGANIZATORA PRZESŁUCHAŃ).
 
Szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań – karta zgłoszenia, wymagany repertuar i materiały nutowe znajdują się w formie plików do pobrania na stronie www.filharmoniagorzowska.pl, w zakładce AKTUALNOŚCI – PRZESŁUCHANIA MUZYKÓW.

MATERIAŁY DO POBRANIA:
FLET / I GŁOS
karta zgłoszenia
repertuar

nuty

OBÓJ / II GŁOS 
karta zgłoszenia
repertuar
nuty 

 

KONTAKT:
DZIAŁ ORGANIZACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ
T: 95 73 92 750
E:  katarzyna.wieckowska@filharmoniagorzowska.pl
   
Realizacja   Virtualnetia.com